Vodovod in ogrevanje

Cevi za kanalizacijske sisteme

Pipelife PVC polnostenske cevi

Gladke cevi SN4 in SN8

  • Pipelife PVC polnostenske cevi
  • Izredno velika odpornost na korozijo in posledično dolga življenjska doba
  • Odlične hidravlične sposobnosti zaradi izjemne gladkosti notranjih sten
  • Odpornost na nizke temperature (simbol ledenega kristala na cevi) tudi do -10°C
  • Enostavna montaža (dodelava, rezanje, spajanje)
  • Majhen koeficient toplotne prevodnosti
  • Dielektričnost
  • Majhna masa (cca. 1400 Kg/m3)

Pipelife PVC kompaktne kanalizacijske cevi in spojni elementi, izdelani v Avstriji, so preizkušeni v skladu z ÖNORM EN 1401-1 . Sistem je skladen tudi s priznanimi tehničnimi in tržno posebnimi zahtevami uredb (GRIS kakovosti - registrska številka 111) . Vse PVC cevi in spojni elementi za kanalizacijo so izdelane iz polivinilklorida, brez mehčalcev in brez polnila. Od tod tudi ime PVC-U! Vse cevi in fitingi so na voljo serijsko z integrirano vlitim oglavkom in vstavljenim tesnilom. Barva cevi in spojnih elementov je rdeče-rjave barve RAL 8023).

Pipelife PVC kanalizacijske cevi in fitingi izpolnjujejo najvišje zahteve za odpornost proti udarcem v skladu z ÖNORM EN 1401-1. Zato so primerne za vgradnjo pri temperaturah do -10 ° C (simbol snežinke na ceveh *). Pipelife PVC kanalizacijske cevi so na voljo v obeh togostnih razredih: SN4 in SN8.

Spojni elementi imajo zaradi svoje geometrije vsaj dvakratni razred togosti cevi (v primerjavi z debelino).Poleg tega imajo vsi naši spojni elementi debeline sten enakovredne debelinam cevi togostnega razreda SN8. To od nas zahteva tudi ÖNORM EN 1401-1 (poglavje 4,1).

scroll up